Teleskopus gali naudoti Lietuvos ir užsienio šalių astronomai. Paraiškos teikiamos šia tvarka:

 • Gruodžio-vasario mėn. stebėjimams paraiškos priimamos iki spalio 31 d., grafikas paskelbiamas iki lapkričio 15 d.
 • Kovo-gegužės mėn. stebėjimams paraiškos priimamos iki sausio 31 d., grafikas paskelbiamas iki vasario 15 d.
 • Birželio-rugpjūčio mėn. stebėjimams paraiškos priimamos iki balandžio 30 d., grafikas paskelbiamas iki gegužės 15 d.
 • Rugsėjo-lapkričio mėn. stebėjimams paraiškos priimamos iki liepos 31 d., grafikas paskelbiamas iki rugpjūčio 15 d.

Molėtų astronomijos observatorijos teleskopų stebėjimo laiko skyrimo komisija:

 • Dr. Rimvydas Janulis
 • Dr. Arūnas Kučinskas
 • Dr. Šarūnas Mikolaitis
 • Dr. Donatas Narbutis
 • Dr. Julius Sperauskas
 • Habil. dr. Gražina Tautvaišienė
 • Prof. dr. (HP) Vladas Vansevičius